Broncolor - Generatory Scoro A2S i A4S

Generatory Scoro A4S i A2S zostały zastąpione przez nowe modele Scoro S 1600/S 3200 oraz Scoro E 1600/E 3200. Wycofane wersje będą dostępne w sprzedaży do momentu wyczerpania zapasów magazynowych, po bardzo atrakcyjnych cenach (25% taniej).

Produkt wycofany z produkcji

Generator do lamp błyskowych Broncolor Scoro A4S i A2S
 • maksymalna energia błysku 1600 J (A2S) lub 3200 J (A4S)
 • najkrótszy czas błysku 1/12'000 s (t0,5), 1/8'000 s (t0,1)
 • najkrótsze czasy ładowania (patrz tabelka poniżej)
 • możliwość wyzwolenia do 50 błysków na sekundę
 • precyzyjna regulacja energii błysku co 1/10 lub co 1 f-stop
 • zakres regulacji energii błysku ponad 9 f-stop dla Scoro A2S
  i ponad 10 f-stop dla Scoro A4S (energia minimalna - 3 J)
 • automatyczna stabilizacja temperatury barwowej błysku (ECTC) w całym zakresie energii
 • możliwość regulacji (zmiany) temperatury barwowej błysku
 • 3 gniazda wyjściowe z niezależną regulacją dla każdego kanału
 • zasilanie sieciowe od 100 V do 240 V
Dane techniczne generatorów Broncolor Scoro A2S RFS 2 i Scoro A4S   RFS 2
  Parametry pracy w trybie normalnym
Scoro A2S RFS 2 Scoro A4S RFS 2
Numer katalogowy 31.041.XX-U 31.043.XX-U
Maksymalna energia błysku 1600 J 3200 J
Przesłona 2 m 100 ISO, reflektor P70 64 2/10 90 2/10
Czas trwania błysku t 0.1 z maksymalną energią 1/265 s 1/132 s
Zakres czasów trwania błysku t 0.1 1/150 - 1/8000 s 1/85 - 1/8000 s
Zakres czasów trwania błysku t 0.5 1/450 - 1/12000 s 1/240 - 1/12000 s
Czas ładowania (200 - 240 V) 0,02 - 0,6 s 0,02 - 1,3 s
  Parametry pracy w trybie "Speed"
Scoro A2S RFS 2 Scoro A4S RFS 2
Maksymalna energia błysku 1200 J 2400 J
Przesłona 2 m 100 ISO, Reflektor P70 45 9/10 64 9/10
Czas trwania błysku t 0.1 z maksymalną energią 1/535 s 1/285 s
Zakres trwania błysku t 0.1 1/150 - 1/8000 s 1/85 - 1/8000 s
Czas ładowania (230 V) 0,02 - 0.4 s 0,02 - 0,8 s
Pozostałe parametry Generatorów Scoro A2SRFS 2 i Scoro A4S RFS 2
  Scoro A2S  RFS 2 Scoro A4S RFS 2
Zakres sterowania energią błysku Ponad 9 przysłon. Ponad 10 przysłon.
Liczba gniazd Synchro 1 1
Zasilanie 16,0 A (230 V), 15,0 A (120 V), 15,0 A (100 V)
Wymiary (bez rączki) 28,8 x 19 x 29,5 cm 28,8 x 19 x 40 cm
Waga 9,2 kg 12,5 kg
Sygnalizator gotowości "Ready" wizualny i dźwiękowy (może być wyłączony).
Wyjścia (gniazda) lamp 3
Podział mocy wyjściowej symetryczny i indywidualny asymetryczny.
Światło modelujące (200 - 240 V) halogen maks. 3 x 650 W, proporcjonalne, dostosowywane do innych jednostek błyskowych broncolor z inną mocą.
Wyzwalanie błysku odbiornik podczerwieni i fotokomórka (może być wyłączona), kabel synchro, sterowanie radiowe RFS, IRX2, manualnie.