Sinar - Kalibracja barw i bieli

Kalibracja barw i bieli

Przystawka Sinara posiada możliwość sporządzenia indywidualnego profilu barwnego ICC dla danego schematu oświetlenia podczas sesji zdjęciowej (funkcja Color Calibration) oraz kalibrację bieli i wyrównania poziomu oświetlenia matrycy (funkcja White Shading Calibration). Operacja wyrównania poziomu oświetlenia może być wykonana w trzech opcjach:

  • tylko dla matrycy przystawki (Sensor Shading Calibration) – w przypadku rozkalibrowania sprzętu.
  • dla aparatu fotograficznego z konkretnym obiektywem (Lens Shading Calibration) – w celu zniwelowania winietowania obiektywu np. podczas fotografowania z użyciem obiektywów szerokokątnych, w których winietowanie jest naturalną cechą, a może być w niewielkim stopniu niwelowane jedynie poprzez użycie kosztownych dedykowanych do obiektywu szarych filtrów centralnych.
  • dla fotografowanej sceny (Scene Shading Calibration) – w przypadku wykonywania reprodukcji w warunkach nierównomiernego oświetlenia planu zdjęciowego, np. fotografowanie starej książki, której nie można zupełnie otworzyć.

Poniżej opisy do ilustracji przykładowych:

Sinar - Ilustracja 04 Ilustracja 04 Funkcja wyrównania poziomu oświetlenia matrycy „white shading calibration” pozwala na wyrównanie poziomu oświetlenia fotografowanej płaszczyzny z poziomu oprogramowania przystawki w sytuacjach, gdy nie jest możliwe równomierne jej oświetlenie tylko przy pomocy odpowiedniego ustawienia lamp. W praktyce równomierne oświetlenie planu przy użyciu symetrycznie ustawionych lamp również wymaga korekty z wykorzystaniem tej funkcji. Funkcja ta pozwala również na niwelacje efektu winietowania obrazu w obiektywach szerokokątnych. Z lewej widoczne pole przed kalibracją, z prawej po kalibracji. Wynik kalibracji może być zapisany w postaci pliku i wykorzystany w dowolnej chwili.
Sinar - Ilustracja 05 Ilustracja 05 Funkcja wyrównania poziomu oświetlenia matrycy „white shading calibration” pozwala na przywrócenie prawidłowego procesu rejestrowania obrazu przez matrycę w przypadku jej rozkalibrowania. U dołu widoczny obraz z rozkalibrowanej przystawki (zielonkawo-różowy), u góry obraz po kalibracji (równomiernie biały).
Ilustracje 06-10 Funkcja „color calibration” umożliwia wierne odwzorowanie barw w każdym rodzaju oświetlenia i z każdym obiektywem. Należy pamiętać o tym, że pomimo wysiłków optyków nie jest możliwe na razie stworzenie obiektywów, które byłyby w stanie w 100% wiernie zreprodukować barwy – każdy z nich wprowadza słabo dostrzegalne dominanty, może odwzorowywać barwy jako cieplejsze lub chłodniejsze (wpływ składu chemicznego szkła soczewek i powłok antyodblaskowych). Funkcja „color calibration” umożliwia porównanie informacji rejestrowanej przez zespół matryca+obiektyw ze wzorcem barwnym wprowadzonym przez programistów (tablice Gretag Macbeth). Wynik kalibracji może być zapisany w postaci pliku z profilem barwnym i wykorzystany w dowolnej chwili.

Sinar - Ilustracja 06Sinar - Ilustracja 07Sinar - Ilustracja 08Sinar - Ilustracja 09Sinar - Ilustracja 10
Tagi